Opschrift bunker; "Erbaut von der 4 Kompanie Bayerischer Landwehr Infanterie Regiment 3, 1916"

op de flank van de Tête des Faux

Copyright Bas Sjoerts 2005-2020      E-mail b.sjoerts@gmail.com