Introductie

Deze website is bedoeld als een handreiking voor diegenen die geinteresseerd zijn in het zelf ontdekken van de slagvelden van het westelijke front van de gruwelijkste oorlog die de wereld heeft gekend. Voorlopig wordt deze site constant vernieuwd, herzien en uitgebreid. Dat betekent dat er onvermijdelijk enkele onvolkomendheden in zullen zitten. Mijn excuses daarvoor.

Van 4 augustus 1914 tot 11 november 1918 is er in Belgie en Frankrijk over een front van honderden kilometers verbeten gevochten om vaak kleine stukken land. De hiermee gepaard gaande verliezen staan vaak in geen verhouding tot het veroverde gebied. Ook de vernietiging van het land, dorpen en steden nam ongekend verwoestende vormen aan. De littekens ervan zijn nog steeds te zien in het landschap. Daarnaast zijn er inmiddels vele grote en kleine monumenten opgericht ter nagedachtenis aan hen die vielen en zijn er vele musea die ieder hun eigen kijk op de oorlog hebben tentoongesteld.

Voor geinteresseerden in de Eerste Wereldoorlog (en dat worden er steeds meer) is het dan ook zeer de moeite waard om het Westelijk Front zelf te bezoeken. Zodoende kan men wellicht een beter inzicht te krijgen in een geleverde slag. Of men kan nog lopen in de loopgraven van 91 jaar geleden of ronddolen in door soldaten gebruikte grotten. Of men vindt in een bunker nog sporen van het verblijf van de soldaten van toen. Daarnaast is het land bezaaid met militaire en burgerlijke begraafplaatsen, monumenten, musea etc.

Genoeg redenen dus om eens op pad te gaan.  Maar hoe en waarheen?

Gelukkig zijn er in de loop der jaren verscheidene goede reisgidsen verschenen die, ieder vanuit een eigen uitgangspunt of thema, diverse routes beschrijven. Wij hebben deze reisgidsen gelezen en (grote) delen van de beschreven routes zelf gereden. Op deze pagina's geven we een korte beschrijving van de inhoud van de gidsen en geven we onze mening erover. Daarnaast zijn de routes door ons op kaart uitgezet. Dan blijkt pas hoe veel er te zien en te doen is. Voor iedere streek, provincie of departement kan rustig een aantal dagen uitgetrokken worden om alles te bekijken. Het is dan ook raadzaam om vooraf een selectie te maken van wat te gaan zien en bezoeken omdat alles wel eens teveel zou kunnen zijn...

Hopelijk biedt deze reisgids een aantal aanknopingspunten voor een aantal mooie tochten door België en Frankrijk.Veel plezier!

Naast de routes die wij zelf hebben samengesteld hebben we aantal reisboeken beschreven. Van onze trips hebben we reisverslagen gemaakt. Er is een pagina over bezienswaardigheden m.b.t. WO1 in Nederland, een fotoalbum van met name trips naar het Westelijk Front en musea in diverse Europese landen en een lijst met interessante links. Voor een overzicht van de site raadpleeg de sitemap.

Copyright Bas Sjoerts 2005-2020      E-mail b.sjoerts@gmail.com