Eijsden Station

De keizer en zijn gevolg zijn vanuit het hoofdkwartier van het Duitse leger in Spa gevlucht naar Nederland. Met auto's ging het via Moelingen naar de grenspost Withuis. Na enig oponthoud ging het gezelschap te voet naar het station in Eijsden, waar de keizerlijke trein even later arriveerde. 

Copyright Bas Sjoerts 2005-2020      E-mail b.sjoerts@gmail.com