gallisch torenhaantje

Enig overblijfsel van de oorspronkelijke kerk van Flirey, hangt nu sinds enige jaren in de 'nieuwe' kerk.

Copyright Bas Sjoerts 2005-2019      E-mail b.sjoerts@gmail.com